فایل پرسشنامه مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی)

سلام ای وسیع جاری
دانشجوی عزیز برای دریافت فایل با عنوان پرسشنامه مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی) و همچنین خواندن توضیحات قبل از خرید بر روی دکمه ادامه مطلب کلیک نمایید

این پرسشنامه شامل 26 سوال می باشد که 4 بعد مدیریت دانش بر اساس مدل مدل نوناکا و تاکوچ عبارتند از بیرونی سازی (Externalization)، ترکیب (Combination)، درونی‌سازی (internalization)، اجتماعی‌سازی (socialization) در صورت تکمیل پرسشنامه توسط نمونه اماری میتوانید با متخصصان ما در خصوص نمره گذاری و تحلیل مشاوره رایگان دریافت دارید 09127069918

ادامه مطلب